Logo

2018-01-31 stänger vi kontoret på Bergnäset helt.

Vi vill tacka alla kunder för den tid som varit

och önskar

Närodlat i Gäddvik

all lycka i framtiden.

N
ärodlat i Gäddvik har tagit över delar av arrendet
och hyr ut odlingslotter till privat personer som vill odla själva.

Vid intresse eller frågor ring Birgitta Rehnberg, 070 - 757 11 20.